Υπέρηχοι στην Εγκυμοσύνη

Υπέρηχοι στην Εγκυμοσύνη

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας, θα πρέπει να γίνουν τρία βασικά υπερηχογραφήματα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτίμηση της πορείας του εμβρύου σας: Η αυχενική διαφάνεια τον 3ομήνα (11-14 εβδομάδες), το υπερηχογράφημα Β΄επιπέδου τον 5ο μήνα (21-24 εβδομάδες), και η εξέταση Doppler τον 8ο μήνα (32η εβδομάδα).

  1. Αυχενική Διαφάνεια: Το υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας διενεργείται μεταξύ της 11ης-14ης εβδομάδας. Στοχεύει στην ανίχνευση υπερηχογραφικών δεικτών, η παρουσία των οποίων σχετίζεται με χρωματοσωματικές βλάβες του εμβρύου, κυρίως τρισωμίας 21 (Σύνδρομο Down), 18 και 13. Επίσης με το υπερηχογράσημα αυτό γίνεται η ακριβής χρονολόγηγη της εγκυμοσύνης βάσει του κεφαλουραίου μήκους του εμβρύου (CRL), διάγνωση της πολύδυμης κύησης, και αδρός ανατομικός έλεγχος του εμβρύου για τον αποκλεισμό συγκεκριμένων εμβρυϊκών ανωμαλιών. Ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα αυτό, γίνεται λήψη αίματος από την μητέρα για τον προσδιορισμό ουσιών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη (η πρωτεΐνη ΡΑΡΡ-Α και η β-χοριακή), οι οποίες σε συνδυασμό με τους υπερηχογραφικούς δείκτες, βγάζουν με ειδικό μαθηματικό αλγόριθμο, τον κίνδυνο χρωματοσωματικής βλάβης του εμβρύου. Η ακρίβεια της μεθόδου αυτής φτάνει το 96-97%.
  2. Υπερηχογράφημα Β Επιπέδου: Η υπερηχογραφική αυτή εξέταση διενεργείται μεταξύ της 21ης-24ης εβδομάδας, και στοχεύει κυρίως στην λεπτομερή μελέτη της ανατομίας του εμβρύου.Εξετάζονται διαδοχικά όλα τα συστήματα του εμβρύου (Κρανίο/εγκέφαλος, πρόσωπο, άκρα, καρδιά, πνεύμονες, σπονδυλική στήλη, ενδοκοιλιακά όργανα, κλπ) για τον αποκλεισμό ανατομικών βλαβών του εμβρύου. Επίσης ελέγχεται η θέση και η σύσταση του πλακούντα, και η ποσότητα του αμνιακού υγρού. Η εξέταση συμπληρώνεται με την διακολπική μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας, για την εκτίμηση του κινδύνου πρόωρου τοκετού.
  3. Υπερηχογράφημα Doppler: Διενεργείται την 32η εβδομάδα. Στοχεύει στην εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου, της σύστασης του πλακούντα και της ποσότητας του αμνιακού υγρού. Επίσης διενεργείται λεπτομερής μελέτη της ροής του αίματος στα αγγεία του εμβρύου και του πλακούντα, για την έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων, όπως η προεκλαμψία, η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, η αναιμία του εμβρύου και η εμβρυϊκή υποξία.