Αυτοεξέταση Μαστού

Αυτοεξέταση Μαστού

Η αυτοεξέταση μαστού είναι μια τακτική επιθεώρηση των μαστών που κάνετε μόνοι σας. Χρησιμοποιείτε τα μάτια και τα χέρια σας για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν αλλαγές στην εμφάνιση και την αίσθηση του μαστού σας.

Εάν παρατηρήσετε νέες αλλαγές στο στήθος, συζητήστε τις με το γιατρό σας. Αν και οι περισσότερες αλλαγές στο στήθος που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας αυτοεξέτασης μαστού έχουν καλοήθεις αιτίες, ορισμένες αλλαγές μπορεί να σηματοδοτούν κάτι σοβαρό, όπως ο καρκίνος του μαστού.

Διαδικασία αυτοεξέτασης μαστού